Reference od posluchačů

Bylo to super, strašně moc cenných informací. Toto by mělo být pro rodiče povinné „školení“. Děkuji.

MAS Radbuza

Od té doby, kdy jsem absolvovala Váš online seminář pro sociální pracovníky OSPOD, Vás sleduji. Inspirujete, děkuji.


Musím Vám poděkovat za úžasný webinář, který jste zorganizovali!!! Jeden z nejlepších za poslední dobu!


Velmi děkuji MAS Radbuza za zprostředkování tohoto semináře, opravdu byl skvělý a pomohl mi se více zorientovat ve virtuálním světě. Můžu tak nsvým dětem více pomoci a zaměřit se na prevenci. Takovýto seminář by měl vidět každý rodič.

MAS Radbuza

Moc děkuji za „přednášku“. Trefili jste se nám do okna, kdy naše 8,5 letá dcera ve třetí třídě s námi stále řeší, proč ještě nechceme aby měla na mobilu tik-tok. Je fajn si poslechnout někoho kdo tomu rozumí víc než my a můžeme si udělat jinou představu . A ještě k tomu perfektní zpracování. Ani na chvilku jsem neměla tendence odejít abych o něco nepřišla  🙂

Posluchačka z živého streamu

P. Šmíd si s dětmi on-line prostřednictvím Google učebny povídal o počítačových hrách, užívání chytrého telefonu a jeho zabezpečení, taktéž o závislostech jako takových. P.Šmíd děti fascinoval svou orientací ve světě her a dokázal děti skvěle oslovit. Děti si pak daly různé výzvy, které vedly k určitému omezení hraní her a k trávení volného času jiným způsobem. P. Šmíd on-line konferenci skvěle metodicky vedl a dokázal citlivě reagovat na každý dotaz od dětí.

Věříme, že se naši žáci budou radami od odborníků řídit. K tomu je však potřeba koordinace rodičů, kteří si čas trávení hrami a na sociálních sítích určitě v zájmu dětí sami ohlídají. V budoucnu plánujeme v případě zájmu uspořádat s organizací Portus Plus podobné setkání právě pro rodiče našich žáků.

Mgr. Silvie Kosnarová, ZŠ Řenče/ Plzeň -jih

Odpovědi na otázku „Co vás na webináři překvapilo/zaujalo„:

Příjemná spontánnost lektorů.

Úžasné, věcné, žádné zbytečné okecávání, ale přesto vypovídající.

Skvělé zpracování tématu. Úctyhodný 2,5 hodinový poutavý přednes.

Musím říct, že mě zaujalo úplně všechno. V podstatě ve všem, co v semináři zaznělo, bylo něco překvapivého a zajímavého.

Lektoři měli velice příjemný projev, dobře se poslouchali.

Velmi oceňuji odbornost lektorů i aktuální načasování vzdělávací akce vzhledem k rostoucím problémům s rizikovým chováním v kyberprostoru v době distanční výuky.

Oceňuji, že se k tématu vyjadřovali ti, kteří mají přímé zkušenosti s výukou dětí i s různými sezeními s nimi. Bylo to praktické a na úrovni.

Celý webinář byl pro mě velice zajímavý. Vysvětlení nových termínů, u nichž mi unikal přesný význam, které děti používají, za to jsem opravdu ráda! Možnost se během přenosu zeptat bylo také prima.

Hlavně jsem ráda, že vím o mnoho více o hrách, které děti hrají. Přestože se snažím se svými syny o hrách mluvit, připadám si jako mimoň. Jiná doba, jiná zábava, hlavně bez hlubších šrámů na duši. To je náš úkol rodičů, učitelů.

Perfektní zpracování, pohledy ze všech stran , z různých úhlů.

Někteří rodiče se domnívají, že v tomto směru jim žádné nebezpečí nehrozí, že mají vše pod kontrolou, že jejich děti jsou „jiné“ …. myslím, že opak je pravdou. Abychom my rodiče mohli takové věci eliminovat nebo jim předcházet, je důležité mít komptence v oblasti digi světa, což tento seminář nabídl. Informace v něm uvedené nejsou „strašáci“, je to dnešní realita, před kterou mnozí zavíráme oči.

Erudice a přístup přednášejících, jak drží krok s dětmi a učí naslouchat, chápat a porozumět, nikoli soudit a odsuzovat

Snad konečně pochopím své děti.

Výborné téma, ale i technická a prezentační dovednost lektorů.

Poutavá vizuální forma, dobře se to poslouchalo a sledovalo, obsah dle očekávání kvalitní.

Utvrdila jsem se zejména v tom, že nejdůležitější je se o děti upřímně zajímat, naslouchat jim a mluvit s nimi. Znát aplikace, které používají, celoživotně se vzdělávat.

Skvělý projev obou lektorů, vycházeli ze zkušeností a dotazů posluchačů.

Moderátoři – byli vtipní, i těžká témata uměli podat velice zajímavou formou, neděsili, nebyli negativní, že je vše špatně. Reagovali na všechny dotazy.

Málo teorie a hodně praxe.

To, že lektoři byli nejen skvělí odborníci na věc, ale s jakým vlídným a laskavým rodičovským přístupem pracovali – jak dětem nezakazovat, jak s nimi mluvit. Skvělé, opravdu!

Grafika webináře, zkušení lektoři, logická struktura semináře, odborné rady.

odbornost řečníků a jejich připravenost, příklady z praxe, schopnost zaujmout.

Líbilo se mi jak lektoři uchopili téma včetně zajímavých odkazů a typů.
Sledovali jsme webinář s manželem a oba jsme se shodli, že nás velmi zaujal celý obsah.

Oba lektoři byli skvělí, úžasně užívají IT nejen jako objekt svého odborného působení, ale i jako nástroj atraktivní prezentace.

Živý stream pro cca 170 sledujících

Stejně jako před čtyřmi lety proběhly i letos v září dva semináře – jeden pro rodiče našich žáků a jeden pro učitele. Přestože téma přednášek je velmi široké a obsahově se neustále vyvíjí, podařilo se představit posluchačům atraktivní formou nejnovější informace k danému tématu.  Řeč byla například o TikToku, lootboxech či dokumentu V síti.  Zvláště přednáška pro rodiče, doplněná hranými scénkami, diváky zaujala. Zájem účastníků byl patrný z dotazů v průběhu semináře i během závěrečné diskuse. Přednáška zcela jistě rozvířila virtuální vody jak v rodinách našich žáků, tak i učitelů.

Mgr. Jaroslav Novák
zástupce ředitele
ZŠ a MŠ Tábor

Ještě jednou Vám chci jménem školy a rodičů poděkovat za velmi poutavou besedu. Již včera večer jsem měl od rodičů velmi pozitivní ohlasy. A co je důležité mají zájem o další kolo někdy na podzim.

Mgr. Miroslav Novák, metodik prevence ZŠ Plešivec

Z hlediska získání informací týkající se nástrah virtuálního světa byl pro mě seminář velmi přínosný, jak profesně, tak osobně. Oceňuji lektorovu schopnost vyselektovat a věnovat se kvantu informací, které byly přesně zacílené na účastníky semináře. Lektorský i rétorský přístup Ing. Šmída působil velmi profesionálně a přesto uvolněně. Svým pojetím problematiky dokázal několik hodin plně zaujmout všechny posluchače

Mgr. Petra Svobodová
koordinátorka Týmu pro mládež Žďár nad Sázavou, projekt „Na správnou cestu! II“ Probační a mediační služba ČR

Přeji Vám hodně spokojených posluchačů a doufám, že nebezpečí dnešního světa, které na naše děti číhá, společnými silami zvládneme.

Metodička prevence

Zpětná vazba pěstounů po kurzu byla velmi pozitivní, jak na lektora, tak na obsah semináře. Svědčí o tom i fakt, že v místnosti bychom slyšeli spadnout špendlík, což vždy tak nebývá :). Ráda bych Vám tedy poděkovala za spolupráci a ochotu.

Mgr. Kateřina Žiláková, DiS, Arkáda Písek

Děkujeme za Váš záživný a inspirující seminář pro metodiky prevence.

Mgr. Romana Kubů, vedoucí Centra primární prevence Vrakbar, Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava

Moc děkuji za příjemné dopoledne, které mě opět utvrdilo v tom, že se pohybuji ve společnosti fajn lidí, jimž ještě záleží na dětech. Pan přednášející určitě dokáže zaujmout a tím, jak je upřímný, přidá ten důležitý lidský rozměr, takže se mi to moc líbilo. Jen je fakt „šílené“, jak rychle se to posouvá někam, kde se pohybujeme dost těžkopádně.

Metodik prevence

Profesionální úroveň doložena obsáhlými znalostmi lektora. Zajímavá prezentace, z profesního hlediska velmi přínosné téma,… „celkově velmi užitečné“.

Probační a mediační služba, ředitelství Praha