Nabídka

Pro rodiče a veřejnost

Odborné přednášky, semináře a konference na téma prevence kyberkriminality, probíhající klasicky prezenčně nebo on-line ve školách, v různých zařízeních, městech.

Určeny zejména pro: Rodiče, pěstouny, velké i malé skupiny posluchačů z řad laické i odborné veřejnosti

Rozsah: Libovolný (dle konkrétní domluvy), obvykle 1,5 – 2 hodiny

Příklad textu na pozvánky: Vážení rodiče, kyberprostor je neustále ve skokovém vývoji a Vaše děti jsou jejími častými a ne vždy dobře poučenými uživateli. Vzhledem k narůstající četnosti řešení kyberkriminality ve školách, rozhodli jsme se požádat o cenné informace odborníky na dané téma. Nabízíme společně sdílený prostor, místo konání upřesníme na základě zpětných vazeb (potvrzení účasti) od Vás, rodičů, směrem k třídním učitelům. Velmi stojíme o možnost slyšet v jednom čase stejné informace – učitelé i rodiče.


MOJE DÍTĚ a virtuální sítě

Interaktivní seminář/webinář s hranými scénkami o nebezpečích virtuálního světa pro rodiče (v on-line variantě s možností otevřeného chatu), reagující na aktuální problémy související s přechodem dětí v MŠ do kyberprostoru. Lektoři budou společně s Vámi hledat odpovědi na následující otázky:

 • Mají mít děti svůj tablet?
 • Kdy pořídit první telefon?
 • A co sdílení jejich fotek?
 • Co děti sledují?
 • Na co si dát pozor?
 • Zakazovat telefon?

NEZNÁMÁ ZÁKOUTÍ virtuálního světa

Poznejte aktuální trendy a současné hrozby v kyberprostoru, ve kterém se pohybují vaše děti. Cílem interaktivního semináře/ webináře s hranými scénkami  je propojit „počítačové přistěhovalce“ s mladou internetovou generací – vysvětlit, že „počítačoví domorodci“ nejsou díky technologiím, které rádi používají, odsouzeni k horšímu životu.

 • Nebezpečí sociálních sítí (Instagram, TikTok)
 • Problematika závislosti (nomofóbie, syndrom FOMO)
 • Hraní počítačových her (s důrazem mikrotransakce)

MOJE DÍTĚ a kybersex

Interaktivní seminář/webinář věnovaný fenoménu sexu, pornografii a sextingu. Pornografický materiál na internetu byl a bude – důležité je se s nim seznámit, vědět jak reagovat a zbavit se ostychu o tomto tématu mluvit se svými dětmi. S tím vším se vám budou snažit pomoci dva lektoři , kteří předvedou i modelové situace (v on-line variantě doplněno o možnost on-line chatu).

 • Moje dítě sleduje porno, co s tím?
 • Škodí sledování porna u dětí?
 • Jak mohu mluvit o sexu s dítětem?
 • Mam preventivně zakazovat konzumaci tohoto materiálu?

RODIČOVSKÁ KONTROLA a virtuální svět

Interaktivní seminář/webinář s hranými scénkami věnovaný rodičovské kontrole od A do Z. Lektoři vás provedou základními pravidly rodičovské kontroly. Budete seznámeni se základem kontroly dětí, jaké lze použít nástroje přiměřeně dle věku dítěte, jak vést rodičovskou prevenci a jakým způsobem komunikovat s dětem ohledně jeho bezpečnosti v kyberprostoru (v on-line variantě doplněné o variantu on-line chatu).

 • Moje dítě chce na sociální sítě, co s tím?
 • Můj puberťák chce být stále online, co s tím?
 • Jak mohu zabezpečit počítač/tablet?
 • Jak mohu kontrolovat své dítě?
 • Jaká jsou vlastně rizika na internetu?

Rozsah: Libovolný (dle konkrétní domluvy), obvykle 1,5 – 2 hodiny


Pro žáky a studenty

Programy certifikované primární prevence, probíhající přímo ve třídách nebo ON-LINE.

Všeobecná primární prevence je zaměřena na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Zohledňuje se pouze věkové složení, případně specifika daná např. sociálními nebo jinými faktory. Patří sem programy pro větší počet osob (třída či menší sociální skupina).

Cílem je zvědomení si hranic virtuálního světa s ohledem na manipulativní zájmy těch, kdo se v něm pohybují, ale také dát prostor, pro vlastní úsudek a uvědomění si, kam až tento způsob komunikace může vést.

Určeno pro první stupeň ZŠ a víceletá gymnázia (později již o prevenci nelze moc mluvit:)

Rozsah: dvě vyučovací hodiny, třídě se bude věnovat dvojice expertů na kyberkriminalitu


Pro pedagogické a sociální pracovníky

Vzdělávací semináře probíhající v místě školy, na jiném zvoleném místě nebo on-line. 

Hlavním cílem těchto seminářů je předat základní informace o kyberkriminalitě všem, kdo jakkoliv přímo či nepřímo ovlivňují vyučovací proces na škole či zařízení sociálních služeb a mohou tak napomoci na poli prevence, šíření osvěty, pomoci či následného doporučení odborníkům.

Semináře nabízíme ve dvou variantách – jako tříhodinové pro skupiny nebo jako akreditované ze strany MPSV a MŠMT s vystaveným certifikátem v rozsahu 6 – 8 hodin.

Základní seminář VIRTUÁLNÍ SVĚT A JEHO NEBEZPEČÍ

Hlavním cílem semináře je kvalifikovaně seznámit pedagogy s fenoménem dnešní doby – kyberšikanou jako s jednou z mnoha forem rizikového chování žáků a studentů škol. Objasnit, co všechno kyberšikana je, včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení problémů s důrazem na jejich předcházení využitím dostupných prostředků a preventivních opatření.


Navazující seminář VIRTUÁLNÍ SVĚT A ŘEŠENÍ JEHO NEBEZPEČÍ

Hlavním cílem semináře je metodicky vybavit pedagogy postupy, jak bojovat s jednotlivými formami kyberkriminality. Praktickými postupy budou seznámeni s nejčastějšími hrozbami, včetně nejnovějších fenoménů (zejména mobilní zařízení s internetem) způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií.


Seminář PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ

Hlavním cílem semináře je kvalifikovaně seznámit pedagogy s nejnovějšími trendy moderní doby v několika oblastech rizikového chování mladých lidí – kyberšikanou, sebepoškozováním, poruchami příjmu potravy a zneužíváním nelegálních látek.


Pronikni do tajů FAKE NEWS A DEEP FAKES

Cílem semináře je zvýšit mediální gramotnost uživatelů digitálních technologií a zejména pak kritické myšlení ve smyslu boje s manipulací a dezinformacemi, které jsou šířeny prostřednictvím médií. Seminář je zaměřen prakticky. Sérií ukázek budou posluchači seznámeni s praktikami manipulace na Internetu s odkazem na Fake News a Deep Fakes ve vztahu k marketingovým a dezinformačním strategiím.

Mediální gramotnost po absolvování semináře umožní účastníkům:

 • bezpečně vyhledávat na Internetu potřebné informace,
 • analyzovat a posuzovat důvěryhodnost mediálních sdělení,
 • rozlišovat fakta od lží a manipulací.

Vysílej distančně jako YOUTUBER

Naučíme tě, jak distančně učit, aby to tvé posluchače bavilo.

 • Základy streamování v OBS Studio – streamovací program, který dnes používají Youtubeři a Influenceři
 • Jak si poradit s kvalitním obrazem a dobrým zvukem, jak vše správně nasvítit

Využívej 3D tisk, modeluj ve 3D

Naučíme tě od úplných základů, jak používat 3D tiskárnu jako kreativní nástroj pro tvorbu čehokoliv – od pomůcek pro výuku až po prototypy.

 • Základy modelování v 3D softwaru, aby tě omezovala jen vlastní fantazie a ne to, co kde postahuješ na internetu.
 • Poradíme s problémy, které po určité době vždy přijdou (tiskárna se ucpala, výrobek při tisku nedrží na podložce)