PORTUS Plus

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce, která nabízí vzdělávací semináře z oblasti kyberkriminality (formy kyberšikany, rizika sociálních sítí, rodičovská kontrola, bezpečné chování na Internetu, ochrana soukromí, rizika počítačových her, …).

Potkáte nás ve školách i ve školkách, stejně jako na velkých konferencích.


Cílem našich seminářů je propojit „počítačové přistěhovalce“ s mladou internetovou generací – vysvětlit, že „počítačoví domorodci“ nejsou díky technologiím, které rádi používají, odsouzeni k horšímu životu. Dotýkáme se problematiky závislosti na virtuálním světě, sociálních sítí, kybersexu, počítačových her a obecně před čím se vyplatí na internetu chránit.

Ukázka z našich webinářů pro rodiče na platformě Youtube (živý stream s reakcemi na dotazy)