PORTUS Plus

V říjnu 2022 jsme otevřeli v Netolicích dětskou skupinu až pro 12 dětí ve věku 1,5 roku do zahájení školní docházky. Pobyt v přírodě, péče o zvířata a rostliny jsou součástí výchovného a vzdělávacího konceptu. Více informací na mailu upotoka@portusplus.cz nebo telefonu 702348104.


Jsme akreditovaná vzdělávací instituce, která nabízí vzdělávací semináře z oblasti kyberkriminality (formy kyberšikany, rizika sociálních sítí, rodičovská kontrola, bezpečné chování na Internetu, ochrana soukromí, rizika počítačových her, …).

Potkáte nás ve školách i ve školkách, stejně jako na velkých konferencích.

Cílem našich seminářů je propojit „počítačové přistěhovalce“ s mladou internetovou generací – vysvětlit, že „počítačoví domorodci“ nejsou díky technologiím, které rádi používají, odsouzeni k horšímu životu. Dotýkáme se problematiky závislosti na virtuálním světě, sociálních sítí, kybersexu, počítačových her a obecně před čím se vyplatí na internetu chránit.