Kontakt

Objednávky

Ing. PETR ŠMÍD, DiS.
Expert zabývající se kyberbezpečností a rolí moderních technologií v naší společnosti. Ředitel Portus Prachatice, o.p.s., garant primární prevence a supervizor

Působí v oblasti primární prevence 14 let – pět let jako školní metodik prevence a výchovný poradce na SŠ, poté jako poskytovatel primární prevence v pozici odborného garanta certifikované primární prevence a lektor akreditovaných programů.

Vzdělání

 • Západočeská univerzita v Plzni, obor technická ekologie
 • Vyšší odborná škola v Písku, obor informační technologie
 • Střední průmyslová škola v Písku

Praxe

 • Od roku 2012 odborný garant a lektor certifikovaných programů primární prevence
 • Od roku 2014 lektor akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MŠMT) z oblasti kyberkriminality pro různé cílové skupiny
 • Od roku 2017 odborný pracovník Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem (sociální služba krizová pomoc) se specializací na kyberkriminalitu
 • Od roku 2018 lektor projektu „Minimalizace šikany“, společnost AISIS, Kladno
 • Od roku 2019 supervizor se specializací na školské prostředí
 • Od doku 2019 realizátor mediačních projektů pro mladistvé z oblasti kyberkriminality, Probační a mediační služba ČR
 • Od roku 2020 v rámci programu ACTIVE CITIZENS FUND vedoucí projektu s názvem „Počítačoví domorodci versus přistěhovalci“ z Fondů EHP a Norska
 • Od roku 2020 v rámci operačního programu Zaměstnanost vedoucí projektu s názvem „V síti“ s podporou Evropské unie

smid@portusplus.cz
+420 722 928 192


Lektor

Bc. MICHAL KSANDR, DiS.

Na začátku působil jako dobrovolník, který se účastnil akcí pořádaných Portus Prachatice, zaměřené převážně na práci s dětmi. Poté pomohl vybudovat některá zařízení ve spolupráci s ostatními a stal se externím spolupracovníkem. Nyní je členem správní rady a od roku 2019 také lektor kyberkriminality, kde společně s Petrem Šmídem vytvořili interaktivní program pro  cílovou skupinou dospělých a dětí.

Kurzy a seberozvoj:

 • Řešení problémů ve třídě , České Budějovice 2019
 • Pracovník v sociálních službách , Prachatice 2019
 • Primární prevence rizikového chování , České Budějovice 2019
 • Interpersonální konflikty a možnosti jejich řešení , Praha 2018
 • Asertivní zvládání konfliktních situací, Praha 2016
 • Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku, Praha 2017
 • Prevence ve škole – co dělat když.. , České Budějovice 2018
 • Prezentační a komunikační dovednosti, Prachatice 2018

Předseda

Mgr. TEREZA KSANDROVÁ

ksandrova@portusplus.cz

PORTUS Plus, z.s.

Poskytování poradenství a služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence rizikového chování a v oblasti péče o děti a rodinu

Spisová značka: L 8618 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 093 22 566

č. ú.: 2601863900/2010


Máte nějaký podnět nebo stížnost?

Využijte tento kontaktní formulář: