Dětská skupina U potoka

AdresaU Maxů 251, 384 11 Netolice
Vedoucí dětské skupinyZuzana Nováková, DiS.
Emaildsupotoka@gmail.com
Telefon702348104

Dětská skupina je realizována za finanční podpory EU.

Registrační číslo projektu – CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017307

Pobyt v přírodě, péče o zvířata a rostliny jsou součástí výchovného a vzdělávacího konceptu.

Jedná se o pravidelnou péči o dítě od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky, kapacita zařízení max. 12 dětí.

Dbáme na plynulý průběh vývoje, individuální tempo, vyspělost a potřeby dítěte (fyzický pohyb, spánek, odpočinek, zdravotní způsobilost…).

Usilujeme o úspěšnou adaptaci dítěte v novém kolektivu.

Dětem pomáháme k všestrannému rozvoji osobnosti a připravujeme je na samostatné zvládnutí každodenního života. Děti učíme prostřednictvím hry.

Děti nepodporujeme v soutěživosti, vedeme je k vzájemné spolupráci.

Věková různorodost dětí ve skupině (věk 1 – 6 let) a malý počet dětí ve skupině umožňuje vytvářet kamarádské vazby a rozvíjet sociální vnímání, kdy starší děti předávají své dovednosti a pomáhají mladším dětem.

O děti pečuje kvalifikovaný personál, který citlivě přistupuje individuálně i skupinově ke střídání řízené či spontánní činnosti dle programu nebo aktuální situace.

S rodiči otevřeně komunikujeme a usilujeme o vytvoření vztahu založeném na vzájemné důvěře.