Interní dokument k vyšetřování – sada důkazů s označením -2-

Pro získání přístupu do hlavního mailu pachatele využijeme kontrolní otázky, pokuste se dle dílčích stop identifikovat odpověď:

  • Značka a typ prvního telefonu

Stopy:

  • Místnost pachatele vedle kanceláře s různým elektronickým vybavením a zámky (aktivní tlačítka na zdi u dveří ovládající UV světlo na stropě) a tato sada důkazů s označením „2“:
    • KRYPTEX (zelený rébus s otočnými mechanismy)
    • LAN RACK s displejem a množství LAN kabelů
    • Záznam e-mailové komunikace pachatele:

Verze, kterou jsem rozšířil do sociální oblasti (především pedagogické poradny v ČR), schéma spamovacích PC je v ENIGMĚ, heslo je předmět mé rozesílky.

From: <wolfspack@hotmail.com>
Subject: VLCIRODINA

Anglická verze hoaxu z roku 2015:

A wolf pack: the first 3 are the old or sick, they give the pace to the entire pack. If it was the other way round, they would be left behind, losing contact with the pack. In case of an ambush they would be sacrificed. Then come 5 strong ones, the front line. In the center are the rest of the pack members, then the 5 strongest following. Last is alone, the alpha. He controls everything from the rear. In that position he can see everything, decide the direction. He sees all of the pack. The pack moves according to the elders pace and help each other, watch each other.

Česká verze hoaxu z roku 2019:

První 3 jsou staří a nemocní, jsou vpředu, aby nastavili tempo celé smečky. Dalších 5 je nejsilnějších a nejlepších, jsou pověřeni ochranou přední strany, pokud dojde k útoku. Ve středu jsou ostatní členové smečky, vždy chráněni před jakýmkoli útokem. Pak následuje ten nejsilnější, který chrání zadní stranu. Poslední je sám, alfa. VELITEL. Ovládá všechno zezadu, zaručuje, že nikdo nezůstane pozadu. Je vždy připraven běžet jakýmkoli směrem, aby chránil, a slouží jako „bodyguard“ celé skupině.


Jen pro případ, že by někdo chtěl vědět, co to doopravdy znamená být vůdcem. Nejde o to být vepředu. Znamená to starat se o tým.

Ve skutečnosti je to však naopak 🙂

Fotografii pořídil Chadden Hunter v národním parku Wood Buffalo a dostupná je v dokumentu BBC Frozen Planet – in pictures z roku 2011. Na fotografii je smečka 25 vlků, která loví bizony. Vlčí smečka je vedena alfa samicí a putují v jedné vyšlapané stopě, aby šetřili energii. Silnější vlci tak brázdí cestu těm slabším. Velikost smečky je známkou toho, jak bohatá je jejich kořist.