Síň slávy

Jak můžeš, jako učitel, stát v síni slávy?

Vysílej distančně jako youtuber

Naučíme tě, jak distančně učit, aby to tvé posluchače bavilo.

 • Základy streamování v OBS Studio – streamovací program, který dnes používají Youtubeři a Influenceři
 • Jak si poradit s kvalitním obrazem a dobrým zvukem, jak vše správně nasvítit

Využívej 3D tisk, modeluj ve 3D

Naučíme tě od úplných základů, jak používat 3D tiskárnu jako kreativní nástroj pro tvorbu čehokoliv – od pomůcek pro výuku až po prototypy.

 • Základy modelování v 3D softwaru, aby tě omezovala jen vlastní fantazie a ne to, co kde postahuješ na internetu.
 • Poradíme s problémy, které po určité době vždy přijdou (tiskárna se ucpala, výrobek při tisku nedrží na podložce)

Pronikni do tajů Fake News a Deep Fake

Cílem semináře je zvýšit mediální gramotnost uživatelů digitálních technologií a zejména pak kritické myšlení ve smyslu boje s manipulací a dezinformacemi, které jsou šířeny prostřednictvím médií. Seminář je zaměřen prakticky. Sérií ukázek budou posluchači seznámeni s praktikami manipulace na Internetu s odkazem na Fake News a Deep Fakes ve vztahu k marketingovým a dezinformačním strategiím.

Mediální gramotnost po absolvování semináře umožní účastníkům:

 • bezpečně vyhledávat na Internetu potřebné informace,
 • analyzovat a posuzovat důvěryhodnost mediálních sdělení,
 • rozlišovat fakta od lží a manipulací.

Předcházej kyberšikaně ve své třídě

Cílem semináře je zacelit propast mezi internetovými znalostmi dětí, pedagogických pracovníků a rodičů. Účastníci získají přehledný a praktický návod, jak přistupovat k výchově a vzdělávání dětí během současné expanze informačních technologií a dostanou možnost nahlédnout na mnoho paradoxů dnešní „doby datové“, která nabízí dětem dosud netušená rizika, ale i netušené možnosti.

Obsah semináře:

 • Digitální závislost, o nových technologiích bez obalu
 • Vymezení dětského digitálního prostoru včetně nejnovějších trendů – TikTok, YouTube s automaticky tvořeným obsahem, tvorba digitální stopy
 • Úskalí, včetně možného útoku sexuálního predátora
 • Intervence ze strany pedagoga
 • Role Policie
 • Ostatní hrozby na internetu