Interní dokument k vyšetřování – sada důkazů s označením -4-

Pro získání přístupu do hlavního mailu pachatele využijeme kontrolní otázky, pokuste se dle dílčích stop identifikovat odpověď:

  • Oblíbený herec/herečka

Stopy:

  • Segment jakéhosi puzzle